Unit Lembaga

Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1

Jl. Sumber Ilmu 127 Ganjaran Gondanglegi Malang. 65174

Telp; (0341) 878 571

081233316900

085755540224

Email: pp.raudlatululum1@gmail.com

Website: www.ppru1.net

********************************************************************
Unit Pendidikan Lembaga

1. UNIT PENDIDIKAN FORMAL :
 •     TK,  (Taman Kanak-Kanak Raudlatul Ulum)
 •     MI (Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum, Putra/ Putri)
 •     MTs (Madrasah Tsanawiyah Raudlatul Ulum Putra/ Putri)
 •     MA (Madrasah Aliyah Raudlatul Ulum Putra/ Putri)
*Website : Raudlatul Ulum Online

 • Wajar Dikdas dan  Kejar Paket A, B dan C
 • SMK al-Khozini (Putra/ Putri)
*Website : SMK al-Khozini
 •  Perguruan Tinggi Institut Agama Islam (IAI) al-Qolam Malang

*Page Facebook : IAI al-Qolam Malang


2. UNIT PENDIDIKAN NON FORMAL :

 • Madrasah Diniyah Raudlatul Ulum 1 (Putra/ Putri)
 • LPBA PP. Raudlatul Ulum 1 (Putra/ Putri)

 3. EKSTRA KULIKULER:
 • Hadrah al-Banjari
 • Pembelajaran Qira'atul Qur'an bi Taghanni (Qira'ah)
 • Pencak Silat

4. UNIT USAHA :
 • KBIH al-Syafa'ah
 • Koperasi al-Barokah
 • Kantin al-Barokah
 • Tabungan Santri

5. SARANA PRASARANA:
 • Hunian Santri (Putra/ Putri)
 • Mushalla (Putra/ Putri)
 • Ruang Kelas dan Auditorium (Aula, Putra/ Putri)
 • Perpustakaan 
 • Lapangan Olah Raga
 • Kamar Mandi (Putra/ Putri)

0 comments: